Guide til et gyldigt påkrav

Guide til et gyldigt påkrav

2019-12-13

Det er vigtigt at være opmærksom på, at der efter lejelovens § 98, stk. 2 gælder visse formkrav til påkravet.

Påkravet skal indeholde en specificeret opgørelse af udlejers krav og der må alene være indeholdt gæld, der vedrører pligtig pengeydelse i lejeforholdet. Derudover er det et krav, at det i påkravet er oplyst, at lejeaftalen ophæves, hvis ikke det skyldige beløb betales senest 14 dage fra lejers modtagelse af påkravet.

Et påkrav må tidligst sendes til lejer efter den tredje hverdag efter sidste rettidige betalingsdag for huslejen mv.

Ved for sen betaling af husleje mv., vil lejer kunne pålægges et påkravsgebyr på kr. 284 (2019-niveau). Gebyret vil også være en pligtig pengeydelse i lejeforholdet.

Et påkrav skal sendes som brev, hvorfor det er anbefalelsesværdigt, at det afsendes som både rekommanderet brev og som almindeligt brev. Dette for at udlejer bedst muligt sikrer sig bevisbyrden for, at påkravet er sendt til lejer.

Nedenstående finder du et eksempel på et påkrav.

PÅKRAV – Vedr. [lejers adresse]

Idet vi ikke har modtaget nedenstående betaling, fremsendes hermed påkravsskrivelse

Husleje                                                                                                    5.000,00 kr.                                                                         
Varme aconto                                                                                              300,00 kr.
Vand aconto                                                                                                200,00 kr.
Påkravsgebyr                                                                                               284,00 kr.

I alt til indbetaling                                                                                    5.784,00 kr.

Beløbet bedes indbetalt straks til konto [kontonummer]

Såfremt den pligtige pengeydelse på i alt 5.784,00 kr. ikke indbetales inden 14 dage fra fremkomsten af nærværende påkrav., vil lejemålet blive ophævet uden yderligere varsel, hvorefter lejer skal fraflytte med omgående varsel. Vi gør opmærksom på, at ophævelse ikke fritager lejer for betaling af husleje mv. i opsigelsesperioden på 3 måneder eller indtil lejemålet genudlejes.

Dette brev er sendt både som rekommanderet brev og almindeligt brev.

Er du interesseret i at høre mere?

Medlem af Ejendomsforeningen Danmark og Danske udlejere.

Applikationer
Kontakt os
Kontakt os

Tlf.: +45 31 124 570
E-mail: Denne e-mail adresse bliver beskyttet mod spambots. Du skal have JavaScript aktiveret for at vise den. 
C
VR 42025895